I dagens moderna, digitala samhälle så hittar vi ofta små frågeformulär var vi än befinner oss. De dyker upp i mejlen, eller på hemsidan vi besöker. Det har visat sig vara mycket effektiva metoder för att få tag i människors innersta tankar och åsikter. Vårt samhälle kan bara bli bättre genom att förbättra det som människor tycker är dåligt. Genom digitala marknadsundersökningar kan vi få reda på mycket, men i det här inlägget ska vi granska offlinemetoder.

Det är ett underskattat sätt att samla information på, och förtjänar att hamna i ett uppsving igen. Vilka sätt finns det att utföra marknadsundersökning offline? Varför är det värt att ha kvar offlinemetoderna när det gäller marknadsundersökning? Låt oss beta av frågorna med ordentliga svar.

Varför vi borde använda offlinemetoder mer

Det finns ingenting som kan ersätta mänsklig kontakt. Det är lätt att skicka ut ett opersonligt formulär, och det är lätt att glömma bort det eller skicka det direkt till papperskorgen. Eller att klicka bort det utan att tänka mer på det. Men när någon kontaktar dig ansikte mot ansikte och snällt undrar om han kan få ställa dig några snabba frågor är det få som avböjer på en gång. Du får dessutom ärligare svar. På internet är det lätt att bara klicka i första bästa alternativ utan att läsa vidare eller tänka på vad frågan egentligen betydde. Men om du måste tänka ut svaret och säga det högt kommer det att komma ett mer genomtänkt och ärligt svar.

Vilka metoder kan du använda?

Det kanske känns som att du begränsas när du ska hantera en offline marknadsundersökning. Men då har du inte förstått konceptet. Det tar visserligen mer tid, men det är värt det. En metod som du kan använda är såklart att söka upp folk, kanske på stan med ett standardformulär, och ställa dina frågor. Om du hanterar marknadsundersökning om något lokalt, till exempel vad folk tycker om en viss butik är detta ett utmärkt sätt. Speciellt om du lyckas fånga upp människor som precis varit i just den butiken, när de fortfarande har ett aktuellt svar om ämnet. Det tar tid, men du får ett svar som absolut stämmer överens med upplevelsen.

Ett annat mycket effektivt sätt är något som heter fokusgrupp. Denna metod är briljant för den som letar efter en ärlig åsikt om specifika produkter eller ämnen. När människor blir satta i en grupp för att aktivt diskutera ett ämne är det lätt att känna av stämningen och få fram ärliga reaktioner. Både positiva och negativa tankar är lättare att få fram om det kommer naturligt under en trevlig diskussion. Du kan enkelt närvara och ställa ledande frågor för att få igång diskussionen.

Det leder oss osökt till en tredje kategori, observationer. Många gånger gör vi människor olika saker utan att tänka på det, av ren vana. Så om du är ute efter en viss information kan du skapa ett live event där din produkt testas och används, och där människor blir engagerade i den. Då kan du passa på att observera och sedan använda observationerna som underlag i din marknadsundersökning.